Vad är Johansfors Musikkår?

Den svenska modellen
Johansfors Musikkår fyller snart hundra år. Musikkåren är därmed betydligt äldre än många symfoniorkestrar i Sverige. I början och fram till mitten av 1900-talet var blåsorkestern i olika former,  på många orter i landet, den enda levande musik som man kom i kontakt med.

Militärmusiken fanns representerad på alla större orter och i motsats till vad många tror, så spelade man all sorts musik. Det var samma musiker som spelade brunnsmusik, underhållning vid fester eller militärmusik vid militära cermonier och parader.

Spelskickligheten bland musikerna var stor och de främsta musikerna var ofta engagerade i det lokala musiklivet, som pedagoger och inte minst som förebilder för nästa generations musiker.

Johansfors Musikkår har naturligtvis utvecklats och formats av de olika trender och strömningar som kommit och gått under de här åren men vi försöker vara en god representant för den unika svenska blåsmusiktraditionen.

Bruksmusikkåren
Johansfors Musikkår har alltid försökt att spela musik som tilltalar publiken, och därför är konserterna mycket varierade.  Alla som kommer på en konsert ska få något att ta med hem, eller varför inte upptäcka att man gillar något stycke som man inte kände till innan konserten. 

Vi framför musik som vi tycker om och för oss spelar det ingen roll om musiken är originalmusik, arrangerad eller omskriven för blåsorkester. Vår målsättning är att få arrangörer och tonsättare intresserade av att skriva ny musik för musikkår.

Antalet musiker i orkestern och de instrument som finns representerade gör att man upplever en känsla av kammarmusik. Alla musiker behövs och alla stämmor är viktiga. Musikkåren kan ena stunden spela en liten visa för att i nästa stund riva av en marsch med elegans och stuns och taktfasthet.

Medlemmarna i Johansfors Musikkår
I musikens värld spelar ålder, nationalitet eller genusperspektiv inte någon roll. Medlemmarna i orkestern är med för att det är roligt att spela ett instrument och ännu roligare blir det tillsammans med andra. Att man är delaktig i och för en tradition vidare tänker man kanske inte på varje dag, men man är stolt och glad över att vara en del av svenskt blåsmusikliv.

Medlemmarna i orkestern är amatörmusiker med ett brinnande intresse för att traktera sitt instrument och blåsmusik i synnerhet.